ThyFF Thisted | BADMINTON – BOWLING – PADELTENNIS

Logo_Stor.png

Bliv frivillig

Som frivillig har du ikke kun stor betydning for dem du hjælper. At være frivillig giver glæde og en masse gode stunder – og studier viser, at frivillighed faktisk er med til at styrke din mentale sundhed.

Her får du 5 gode grunde til at være frivillig.

1. Du har noget aktivt at lave – og kommer ud af døren

Vi har alle brug for at føle, at vi bidrager med noget. Den følelse udfordres særligt i overgangen fra arbejde til pension. Det kan medføre et tab af identitet, formål og fællesskab, når man stopper på arbejdsmarkedet. Her kan frivilligt arbejde være nyttigt.

Frivilligt arbejde åbner mulighederne for at bruge dine kompetencer og ressourcer aktivt på at gøre noget og være noget for andre – og ikke mindst komme ud af døren.

2. Du bliver ofte en del af et nyt fællesskab

Ved frivilligt arbejde har du mulighed for at lære nye mennesker at kende og indgå i nye fællesskaber. Når vi skal lære nye mennesker at kende, kan det være godt at have noget at være sammen om. I frivilligt arbejde er man sammen om sagen.

Samtidig er det sådan, at jo større vores sociale netværk er, jo større er sandsynligheden for, at vi kan hente praktisk og følelsesmæssig støtte blandt dem vi kender, når vi har brug for det. Vores sociale netværk har i sidste ende stor betydning for, hvordan vi trives.

3. Du lærer nye kompetencer og udfordrer hjernen

Hjernen skal trænes hele livet. Det gør vi blandt andet ved at lære nye ting og holde os mentalt aktive. Når du arbejder frivilligt, får du både mulighed for at bruge dine egne kompetencer, men tilegner dig også ofte ny læring gennem det frivillige arbejde.

Du får fx en større viden om motion og undervisning, som frivillig instruktør på et motionshold samtidig med, at du selv får rørt dig.

4. Du oplever, at du er med til at gøre en forskel for andre

Du vil måske opleve, at du gør en forskel for andre mennesker gennem dit frivillige arbejde.

Studier fra neuroforskningen viser faktisk, at man bliver i godt humør af at hjælpe andre. Og selvom det måske ikke var den primære grund til at gå ind i det frivillige arbejde, så bidrager følelsen af at gøre en forskel til at styrke ens mentale sundhed og trivsel.

5. Din mentale sundhed styrkes

Alt i alt, så styrker frivilligt arbejde din mentale sundhed.

Når du er frivillig holder du dig ofte aktiv, du indgår i nye fællesskaber og gør noget, der giver en følelse af mening og formål. Tre vigtige faktorer, der sammen styrker din mentale sundhed og trivsel.

Det skal give mening for dig

Der er mange måder at være frivillig på, ingen er mere rigtig end andre. Det handler om, hvad der giver mening for dig. Om du er kasserer i en lokalafdeling, besøgsven eller noget helt tredje er ligegyldigt. Så længe det frivillige arbejde føles meningsfuldt for dig, vil det have en positiv indvirkning.

Mængden af frivillighed kan gøre en forskel på din mentale sundhed. Undersøgelser viser, at folk der er frivillige flere gange om ugen, har størst mental sundhed. Vigtigt er det dog at understrege, at mængden af frivillighed ikke kan stå alene.

Det der betyder mest, er ønsket om at hjælpe andre og bidrage gennem det frivillige arbejde. Og lidt har også ret.

Kilde: Vibeke Koushede, professor i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & projektchef ved forskningsprojektet ABC for mental sundhed. 

Kontakt os på info@thyff.dk, hvis du vil hjælpe med planlægning af events, foreningsarbejde, træner, ildsjæl for vores aktiviteter, instruktør, opstart af nye aktiviteter / events og meget mere. 

Vi er åben over for alle der vil give en hånd med nogle få gange om året.

Vi glæder os til at høre fra dig.