bestyrelsen

Forenings frivillige bestyrelse er valgt på den årlig generalforsamling, med en valgperiode på 2 år.

Som frivillig i Thy Fritid & firmaidræt gør vi vores bedste for at drive foreningen på bedste vis,
og dermed tilgodese de udfordringer og idéer der måtte komme.

Den nuværende bestyrelse